Địa chỉ: huyện Ia Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

huyện Ia Pa - Gia Lai
gialai-iapa-mgvanhkhuyen@edu.viettel.vn